Debata podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 

20 marca br. w ramach Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości odbyła się debata nt. „Jak wyważyć nasze zrównoważenie, czyli czy do E, S, G podchodzić tak samo?”. W debacie wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu #EduSmartGrowth: Fundacja Santander, ING Bank Śląski oraz InPost, a także przedstawicielka Giełdy Papierów Wartościowych

Poruszona została tematyka kluczowej roli edukacji w kształtowaniu kultury ESG, a także kreowania postaw obywatelskich nastawionych na poszanowanie środowiska i wrażliwość na problemy społeczne, szczególnie u młodego pokolenia. Podkreślono, że w tworzeniu kompetencji u młodych ludzi bardzo istotną rolę odgrywa przykład, jaki dają im rodzice. Z tego powodu przekazywanie wiedzy o ESG powinno być nakierowane również na tę grupę odbiorców.  

Przy wdrażaniu założeń ESG ważne jest skoncentrowanie na odpowiedniej komunikacji, tak aby w przystępny sposób tłumaczyć złożone zagadnienia. Należy zadbać o kształtowanie nawyków i budowanie świadomości skutków codziennych decyzji oraz umiejętność krytycznej oceny działań przedsiębiorstw, również w wymiarze pozafinansowym. Właściwą drogą jest także pokazywanie w przestrzeni społecznej korzyści z wdrażania ESG w firmach, również tych małych i średnich. 

Przedstawiciele organizacji biorących udział w debacie opowiedzieli o projektach dotyczących ESG, jakie realizują, koncentrujących się na przekazywaniu wiedzy z tego zakresu różnym grupom odbiorców, a w szczególności dzieciom i młodzieży. 

W czasie debaty padło stwierdzenie, że „duża zmiana nie dokona się bez małych kroków” i z całą pewnością może być to myśl przewodnia w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jak również maksyma przyświecająca projektowi #EduSmartGrowth.  

Powiązane wpisy