WIB uruchamia nowy projekt edukacyjny w obszarze zrównoważonego rozwoju 

2 października 2023 roku odbyła się ogólnopolska lekcja online pn. „ESG – co oznacza ten skrót i dlaczego ekologicznie = ekonomicznie”, inaugurująca nowy projekt edukacyjny Warszawskiego Instytutu Bankowości pod nazwą “EduSmartGrowth – Edukacja dla Zrównoważonego Społeczeństwa Przyszłości”. W poniedziałkowym spotkaniu prowadzonym przez Tomasza Jaroszka – blogera finansowego i twórcę Doradca.tv wzięło udział niemal 1000 uczniów z ponad 37 miejscowości.  

Uczennice i uczniowie wspólnie z prowadzącym starali się rozszyfrować skrót ESG, który jak wynika z przeprowadzonego przez pracownię Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości badania, pozostaje niejasny dla ponad 86 proc. z nich. Oprócz tego, nabyli wiedzę w zakresie praktycznego wymiaru zrównoważonego rozwoju oraz dzięki prezentowanym przykładom – dowiedzieli się jak można przełożyć pozyskaną wiedzę na faktyczne działania – w obrębie codziennego życia, w tym w ramach społeczności szkolnych. 

Więcej o badaniu „Postawy polskich uczniów wobec zrównoważonego rozwoju”.

Projekt EduSmartGrowth stanowi odpowiedź na wskazywaną przez młodych ludzi potrzebę zwiększania wiedzy i świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest on również pierwszą tego rodzaju inicjatywą wywodzącą się z sektora finansowo-bankowego – dedykowaną młodzieży. Poniedziałkowa ogólnopolska lekcja oraz badanie omnibusowe zrealizowane przez Warszawski Instytut Bankowości są jednymi z pierwszych aktywności projektowych. Wobec bardzo dużego zainteresowania uczniów i nauczycieli podejmowane będą kolejne kroki mające na celu sprawienie, aby projekt EduSmartGrowth – Edukacja dla Zrównoważonego Społeczeństwa Przyszłości – stał się największą inicjatywą edukacyjną w Polsce, mającą wymierny wpływ na zmianę postaw młodzieży, a także ich bliskich.  

– Powszechna realizacja celów i zasad zrównoważonego rozwoju przez różne branże, środowiska i grupy społeczne to prawdopodobnie największa szansa na ochronę naszej planety przed wieloma, cywilizacyjnymi zagrożeniami. Aby z powodzeniem odpowiadać na te wyzwania, potrzebujemy zaangażowanego społeczeństwa, które rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju i będzie stosował to w swoim życiu. Jako WIB chcemy skorzystać z naszych wieloletnich doświadczeń w obszarze edukacji finansowej i zaproponować Polakom w różnym wieku działania edukacyjne, które zwiększą ich świadomość w tym obszarze. Na starcie działań chcemy, skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, chcemy przede wszystkim pokazywać, że zrównoważony rozwój to także zrównoważone finanse, a to przekłada się wprost na to ile pieniędzy zostaje w naszym portfelu. Nie ma wątpliwości, że może to też być istotnym elementem przekazywanej wiedzy i kształtowanych postaw w ramach nowego przedmiotu “biznes i zarządzanie”, który od 1 września br. jest obecny w polskich liceach  – mówi Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Michał Polak. 

Powiązane wpisy