Materiały dydaktyczne dla nauczycieli!

Przedstawiamy Państwu opracowane we współpracy z ekspertami i metodykami materiały dydaktyczne, które mają stanowić wsparcie dla nauczycieli chcących przybliżyć swoim uczniom zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.
 Gotowe materiały mogą jednocześnie odciążyć nauczycieli z przygotowań do poruszenia na zajęciach tego nowego, wymagającego zagadnienia. 

Materiały przygotowane zostały w dwóch ścieżkach tematycznych. 
Pierwsza z nich dotyczy ESG jako zbioru dobrych praktyk – działań, które mają przyczynić się do lepszego, bardziej zrównoważonego świata. W dedykowanym dla tej ścieżki konspekcie, karty pracy i prezentacji multimedialnej akcentujemy rolę własnych wyborów, bo każdy konsument swoimi decyzjami może przyczynić się do poprawy w obszarze środowiska, klimatu, spraw społecznych. 
Pobierz pakiet "ESG - ja i moje wybory!"
Druga ścieżka tematyczna pakietu materiałów dotyczy finansowego aspektu ESG. Za pomocą analogicznych opracowań chcemy pokazać, że działanie w zgodzie z ESG po prostu się opłaca. Działanie w sposób ekologiczny i odpowiedzialny społecznie oznacza oszczędności nie tylko w portfelu konsumenta, ale też w budżetach wielu firm. 
Pobierz pakiet "ESG - to się opłaca!"

Organizator

Patron

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Merytoryczni