O projekcie

EduSmartGrowth, inicjatywa prowadzona przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, jest odpowiedzią na potrzebę edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju i finansów osobistych wśród młodego pokolenia. Projekt, skierowany w pierwszej fazie do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych na terenie całej Polski, stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnych.
W ramach lekcji w szkołach, uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do zrozumienia i wspierania zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie nauczyciele uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, które umożliwiają im efektywne przekazanie tych wartości swoim uczniom. Działania popularyzatorskie projektu obejmują różnorodne inicjatywy, takie jak warsztaty, konferencje czy akcje społeczne, mające na celu dotarcie do jak największej liczby osób młodych i ich rodzin.

Poprzez zwiększenie rozpoznawalności zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, EduSmartGrowth promuje świadome postawy w obszarze finansów osobistych, kształtując jednocześnie społeczeństwo gotowe na zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Innowacyjność projektu polega również na tym, że nie ogranicza się on tylko do edukacji uczniów szkół ponadpodstawowych, lecz zakłada stopniowe rozszerzanie swojego zakresu, obejmując w dłuższej perspektywie uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych, studentów oraz osoby dorosłe.

Dzięki wsparciu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, EduSmartGrowth nie tylko dostarcza wiedzę, ale również inspiruje do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Projekt ten stanowi istotny krok w kierunku budowania świadomej i odpowiedzialnej społeczności, gotowej aktywnie uczestniczyć w tworzeniu lepszej przyszłości dla wszystkich.

Organizator

Patron

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Merytoryczni