Cykliczne lekcje w szkołach (online)
Szkolenia dla nauczycieli
Badanie “Postawy polskich uczniów wobec zrównoważonego rozwoju”
Podcasty i inne działania medialne
Spotkania inspiracyjne liderów biznesu z młodzieżą szkolną
Sesja panelowa podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
Konkursy i testy wiedzy
Materiały edukacyjne